Bilingvalni znanstveni kamp Kanal Ri

Reportaža Kanala Ri o našem kampu 2019.

Marino, Tian i Noa

Iva

“Bilingvalni znanstveni kamp je uspješan projekt o kojem s jednakim oduševljenjem pričaju i polaznici i roditelji i organizatori…” – detalj iz novog Glasnika Općine Klana

Kratak  Video   iz kampa!

Sasa(klik na link za pdf)

 

Matematički svijet u emisiji Ekstravagant