Marino, Tian i Noa

Iva

prof.dr.sc. Ivica Puljak

prof.dr.sc. Saša Zelenika

Edukatori

Matematički svijet je centar, otvoren u Rijeci, u kojem se potiče cjelokupni psihofizički razvoj djeteta kroz matematiku te integraciju matematike kroz lingvistiku i znanost. U centru rade  stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom. Kontinuiranim edukacijama stekli su specifična znanja i vještine koja su utkana u programe Matematičkog svijeta i metodičke pristupe u radu s djecom. Područja obuhvaćena edukacijama su raznolika kao što su: pedagogija, psihologija, neuroznanost, inovacije u edukaciji, lingvističke, matematičke, informacijsko-komunikacijske te ostale obrazovno-odgojne edukacije.

 

Sanja Jelenić-Soldatić

10849063_823992410998517_6375902295026308249_o
Sanja Jelenić-Soldatić

Sanja Jelenić-Soldatić diplomirala je matematiku i informatiku na Pedagoškom fakultetu u Rijeci i stekla zvanje magistra edukacije. Osnivač i idejni kreator centra Matematički svijet, autor matematičkih i znanstvenih programa koji se provode u Centru i suosnivač Centra za inovacije u edukaciji Coningenium. Dvadesetogodišnje iskustvo stekla je u osnovnoškolskom obrazovanju, dodatno educirana u području psihologije, a već dugi niz godina bavi se istraživačkim radom u području metodike podučavanja sa svrhom unapređenja intelektualne zrelosti kod djece.

 

Anja Rumac

Anja
Anja Rumac

Anja Rumac diplomirala je kroatistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Rijeci i stekla zvanje magistra edukacije. Zaposlena u Osnovnoj školi – Scuola elementare Belvedere u zvanju redovitog profesora engleskog jezika te stručni suradnik u Matematičkom svijetu za područje lingvistike. Već dugi niz godina podučava engleski, talijanski i hrvatski jezik trudeći se da djeca zavole jezike. Dugi niz godina bavi se bilingvizmom, njegovom važnošću i prednostima za razvoj djece te inovacijama u edukaciji. Predsjednica je Centra za inovacije u edukaciji Coningenium te koautor i voditelj posebnog programa Bilingvalna matematika te Znanstvenog bilingvalnog kampa kojim želi popularizirati znanost, približiti je mlađim naraštajima, ali i potaknuti logičko razmišljanje, psihofizički razvoj, kreativnost i učenje na jedan inovativan način.

 

Jasminka Kralj

Jasminka Kralj
Jasminka Kralj

 

Jasminka Kralj diplomirala je razrednu nastavu na Učiteljskom fakultetu u Rijeci. Dugogodišnje iskustvo rada u školi nadograđuje istraživanjem i unaprjeđenjem novih nastavnih metoda u radu s djecom te dodatnim angažmanom u vođenju projekata u Matematičkom svijetu. Zaljubljena je u svoj posao što je osnovni pokretač u njenom profesionalnom razvoju.

„Svako dijete je posebno na svoj način i treba određenu pažnju da napravi onaj pravi iskorak u svijet odraslih. Potrebno ih je poticati, slušati, razumjeti, shvatiti, a najviše ohrabriti da daju svijetu ono najbolje od sebe.“