CJENIK 2017./2018.

GAUSS 1    200 kn

GAUSS 2    200 kn

HEKSAGON 1    200 kn

HEKSAGON 2    200 kn

HEKSAGON 3    200 kn

HEKSAGON 4    200 kn

BILINGVALNA MATEMATIKA 1    220 kn

BILINGVALNA MATEMATIKA 2    220 kn

UČENJE TABLICE MNOŽENJA      350 kn

STRATEŠKE MATEMATIČKE IGRE    350 kn

ABACUS SOROBAN CONINGENIUM   270 kn

ESPRIT 5    200 kn

ESPRIT 6   200 kn

ESPRIT 7   200 kn

ESPRIT 8   200 kn

PROGRAM ZA NADOKNADU ZAOSTATAKA U ZNANJU (osmaši)     320 kn

PROGRAM ZA NADOKNADU ZAOSTATAKA U ZNANJU (1. – 7. raz.)   240 kn

INDVIDIVUALNE PODUKE 80 kn (60 min)   U PARU 50 kn

INDIVIDUALNE PODUKE  130 kn (90 min)   U PARU 80 kn

*** Djeca koja polaze dva programa imaju 15 % popusta.

*** Braća i sestre imaju 15 % popusta.