CJENIK 2019./2020.

GAUSS 1    200 kn

GAUSS 2    200 kn

HEKSAGON 1    200 kn

HEKSAGON 2    200 kn

HEKSAGON 3    200 kn

HEKSAGON 4    200 kn

BILINGVALNA MATEMATIKA 1    250 kn

BILINGVALNA MATEMATIKA 2    250 kn

UČENJE TABLICE MNOŽENJA      350 kn

STRATEŠKE MATEMATIČKE IGRE    350 kn

ABACUS SOROBAN CONINGENIUM   300 kn

ESPRIT 5    200 kn

ESPRIT 6   200 kn

ESPRIT 7   200 kn

ESPRIT 8   200 kn

PROGRAM ZA NADOKNADU ZAOSTATAKA U ZNANJU (1. – 6. raz.)   360 kn

PROGRAM ZA NADOKNADU ZAOSTATAKA U ZNANJU (7.-8. raz)     450 kn

PROGRAM ZA NADOKNADU ZAOSTATAKA U ZNANJU (srednjoškolci 1.-3. raz)     450 kn

INDVIDIVUALNE PODUKE 80 kn (45 min)   U PARU 50 kn

INDIVIDUALNE PODUKE  160 kn (90 min)   U PARU 100 kn

*** Djeca koja polaze dva programa imaju 10 % popusta.

*** Braća i sestre imaju 10 % popusta.