PROGRAM ZA NADOKNADU ZAOSTATAKA U ZNANJU (1. – 8. raz.)

PROGRAM ZA NADOKNADU ZAOSTATAKA U ZNANJU (1. – 8. raz.)

Svake godine, u tjednu neposredno prije početka nastave, organiziramo  jednokratni ciklus priprema kroz ponavljanje gradiva prethodnog razreda. Faktor zaboravljivosti najveći je preko ljeta te se ponavljanjem gradiva prethodnog razreda, neposredno prije počeka školske godine, postiže bolje i učinkovitije razumijevanje gradiva slijedećeg razreda. Program je namijenjen svim učenicima osnovne škole, a odvija se u trajanju od 8 sati (4 x 2 školska sata) za učenike završenog 8. razreda te u trajanju od 6 sati (3 x 2 školska sata) za učenike završenog 1.- 7. razreda. Nastava se odvija u malim grupama po našim radnim skriptama koju dobije svaki polaznik i  čiji  sadržaj odgovara svim aktualnim udžbenicima matematike.

Predbilježbe primamo do kraja lipnja putem telefona ili maila. U predbilježbi navedite; ime i prezime djeteta, školu koju pohađa i završeni razred, zaključnu ocjenu iz matematike te kontakt e-mail adresu na koju ćete primiti obavijest o rasporedu grupa. Cilj nam je formirati homogene grupe, a zaključna ocjena jedan je od kriterija prilikom razvrstavanja polaznika. Upisi u programe mogući su i nakon navedenog roka ako u odgovarajućim grupama bude mjesta.