2. Roditeljski ciljevi i potrebe djeteta

Naglasak na 2. radionici programa „Tko pita, ne skita“ bio je na detektiranju djetetovih potreba i želja. Vrlo je važno razlikovati djetetove potrebe od njegovih želja jer se roditelji često umore ispunjavajući djetetove želje, a da im osnovne potrebe nisu zadovoljene.

Nadalje, nakon definiranja ključnih djetetovih potreba:

  1. potreba za povezanošću
  2. potreba za kompetentnošću
  3. potreba za autonomijom,

Polaznici su došli do zaključka da se djetetovim potrebama treba udovoljiti, ali njegove želje se treba filtrirati.

Drugi dio radionice bio je namijenjen kratkoročnim ciljevima koje ukoliko ih roditelji osvijeste i počnu njima težiti, zasigurno će rezultirati onim dugoročnijim ciljevima kojima svaki roditelj teži (samostalno, samopouzdano, sretno dijete,…).

Stepenice u roditeljstvu se ne mogu preskakati i potrebno je već zarana ulagati u dijete, vaš odnos i definiranje ciljeva.