PREDŠKOLSKA MATEMATIKA (5 – 7 god.) Program GAUSS

PROGRAMI RANOG UČENJA MATEMATIKE

  • GAUS 1 (5 – 6 g.)
  • GAUS 2 (6 – 7 g.)

Najbolje vrijeme za razvoj sposobnosti učenja vrijeme je prije polaska u školu. Dječji mozak tada je najspremniji da stvori temelje za buduće učenje.

BILINGVALNA MATEMATIKA

Bilingvalna matematika, jedinstven program u Hrvatskoj koji objedinjuje matematiku i engleski jezik te svojim interdisciplinarnim pristupom potiče kreativnosti, učenje matematike i engleskog jezika na nov i inovativan način pružajući polaznicima potpuni razvoj intelektualnih sposobnosti u poticajnoj i kreativnoj sredini Matematičkog svijeta.

OSNOVNOŠKOLSKA MATEMATIKA (1. – 4. raz.) Program HEKSAGON

MATEMATIČKI PROGRAMI ZA DJECU NIŽIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

  • HEKSAGON 1  (1.  razred osnovne škole)
  • HEKSAGON 2  (2. razred osnovne škole)
  • HEKSAGON 3  (3.  razred osnovne škole)
  • HEKSAGON 4  (4.  razred osnovne škole)

Heksagon programi koje provodimo u našem centru bazirani su na fondu od 35 sati godišnje, održavaju se jednom tjedno kroz nastavni sat u trajanju od 60 minuta. Svaki je sat tematska cjelina za sebe,  teme su raznovrsne i pomno  odabrane  obzirom da se u toj dječjoj dobi  može ići u širinu s matematičkim  sadržajima.

Bilingvalna matematika

Bilingvalna matematika, jedinstven program u Hrvatskoj koji objedinjuje matematiku i engleski jezik te svojim interdisciplinarnim pristupom potiče

Predškolska matematika

Dok su godine manje lakše upijamo znanje!

Bilingvalna matematika

Prilagođeno djeci od 5.godine.

 

 

Interaktivna ploča

Pametna ploča omogućava interaktivno učenje uz moderne metode rada sa svim uzrastima.