Baltazar na Gradini 2018.

Baltazar na Gradini 2018.

I ove godine predstavili smo se na manifestaciji “Baltazar na Gradini”. Ova sarolika manifestacija organizirana u suradnji sa Sveucilistem u Rijeci inspirirana je likom prof.Baltazara iz serije crtanog filma kojoj je bas Rijeka posluzila kao inspiracija za stvaranje Baltazargrada.