CJENIK 2022./2023.

          
GAUSS 1 260,00 kn (34,51 €)
GAUSS 2 260,00 kn (34,51 €)
HEKSAGON 1 260,00 kn (34,51 €)
HEKSAGON 2 260,00 kn (34,51 €)
HEKSAGON 3 260,00 kn (34,51 €)
HEKSAGON 4 260,00 kn (34,51 €)
BILINGVALNA MATEMATIKA 1 300,00 kn (39,82 €)
BILINGVALNA MATEMATIKA 2 300,00 kn (39,82 €)
UČENJE TABLICE MNOŽENJA 380,00 kn (50,43 €)
ABACUS SOROBAN CONINGENIUM 350,00 kn (46,45 €)
ESPRIT 5 260,00 kn (34,51 €)
ESPRIT 6 260,00 kn (34,51 €)
ESPRIT 7 260,00 kn (34,51 €)
ESPRIT 8 260,00 kn (34,51 €)
PROGRAM ZA NADOKNADU ZAOSTATAKA U ZNANJU (7.-8.raz.) 370,00 kn (49,11 €)
PROGRAM ZA NADOKNADU ZAOSTATAKA U ZNANJU (1.-6.raz.) 450,00 kn (59,73 €)
INDVIDIVUALNE PODUKE
          45 minuta 80,00 kn (10,62 €)
          45 minuta u paru 60,00 kn (7,96 €)
INDIVIDUALNE PODUKE
         90 minuta 160,00 kn (21,24 €)
         90 minuta u paru 120,00 kn (15,93 €)
Bilingvalni znanstveni kamp   2050,00 kn (272,08 €)

        

***  Djeca koja polaze dva programa imaju 10 % popusta.

***  Braća i sestre imaju 10 % popusta.

Način plaćanja novčanice ili na račun HR 6723400091160486459

(poziv na broj: mjesec/rata-godina, opis: ime djeteta)

Fiksni tečaj konverzije, tj. stopa konverzije između eura i hrvatske kune, utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2022/1208. Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.