OSNOVNOŠKOLSKA MATEMATIKA (1. – 4. raz.) Program HEKSAGON

OSNOVNOŠKOLSKA MATEMATIKA (1. – 4.  raz.)  Program HEKSAGON

MATEMATIČKI PROGRAMI ZA DJECU NIŽIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

  • HEKSAGON 1  (1.  razred osnovne škole)
  • HEKSAGON 2  (2. razred osnovne škole)
  • HEKSAGON 3  (3.  razred osnovne škole)
  • HEKSAGON 4  (4.  razred osnovne škole)

Heksagon programi koje provodimo u našem centru bazirani su na fondu od 35 sati godišnje, održavaju se jednom tjedno kroz nastavni sat u trajanju od 60 minuta. Svaki je sat tematska cjelina za sebe,  teme su raznovrsne i pomno  odabrane  obzirom da se u toj dječjoj dobi  može ići u širinu s matematičkim  sadržajima.

Neke od tema provode se na svim Heksagonom razinama kako bi naglasili važnost određenih matematičkih grana samo što se teme proširuju i rastu kako djeca prelaze u viši razred. Nerijetko su to teme koje se obrađuju u višim razredima osnovne škole ( statistika, vjerojatnost, kombinatorika, koordinatni sustav…) i koje djeca  pojmovno i intuitivno mogu shvatiti  na nižoj razini te prepoznati njihovu presudnu važnost. Djeca moraju znati više od aritmetike kako bi postali matematički pismeni. Uspjeh koji djeca postižu u kasnijim razredima uvelike ovisi o kvalitetnim temeljima koje su izgradili  u prvih pet godina školovanja stoga ih kroz naš program nastojimo stimulirati na dublje razumijevanje pojmova i načela.  Cilj učenja matematike kroz Heksagon  program je razvijanje mišljenja, zaključivanja i rješavanja problema. Važno je steći matematičke vještine, ali još je važnije shvaćati matematičke ideje!

Dio Heksagon programa, otprilike 30%, obuhvaća školsko gradivo pojedinog razreda. Uvažavajući dob djeteta i saznanje da ono treba jako puno iskustva kako bi stvorilo valjane argumente, utkali smo u naše programe i dio školskog gradiva. Naglasak je na geometriji, matematičkom vokabularu i  problemskim zadacima koji inače učenicima kroz školovanje stvaraju poteškoće. Ako dijete nauči vrednovati matematiku i razvije samopouzdanje biti će  djelotvornije i njegovo učenje.  U Matematičkom svijetu to nastojimo postići radeći u malim grupama, u poticajnoj okolini, trošeći  dovoljno vremena za razvijanje zdravog razumijevanja, matematičkog zaključivanja i sporazumijevanja. Mi se svi prirodno razvijamo vlastitom nutrinom, stoga je važno motivirati dijete da stvori svoj vlastiti savršeni trenutak u kojem će postati najspremnije za učenje. Dalje sve radi samo!

Opseg matematike vidi se i kroz njenu povezanost s drugim područjima znanosti stoga smo u Heksagon nastavni plan uvrstili izvođenje pokusa. Istraživanjem raznih pojava i procesa od hipoteze do interpretacije, nastojimo kod djece razviti užitak i znatiželju prema znanosti te im ukazati kako je matematika sastavni dio realnih situacija i kako se matematika može primijeniti na razne pojave u okolini. Primjenom matematike, uče moć matematike!

Matematika kao rješavanje problema, matematika kao sporazumijevanje i matematika kao zaključivanje polazni su standardi naših programa. Naglasak je na tome da djeca budu aktivni sudionici u stvaranju znanja i da steknu vjerovanje da je matematika smisleno iskustvo.  Tijekom nastavnog sata koristimo tehnologiju i razne inovativne metode podučavanja koje nisu ovisne samo o radu s papirom i olovkom već se vode za prirodnim strukturama učenja. U susret sutrašnjici!