OSNOVNOŠKOLSKA MATEMATIKA (5. – 8. raz.) Program ESPRIT

OSNOVNOŠKOLSKA MATEMATIKA  (5. – 8. raz.)  Program ESPRIT

MATEMATIČKI PROGRAMI ZA DJECU VIŠIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

  • ESPRIT 5
  • ESPRIT 6
  • ESPRIT 7
  • ESPRIT 8

Za djecu koja pokazuju povećan interes za matematiku i koja se odlikuju iznadprosječnim matematičkim sposobnostima  organiziramo grupe naprednih matematičara.

Program omogućava učenicima da na  koristan, uzbudljiv i kreativan način upoznaju šira područja matematike. Osmišljen je kao proširen školski program koji će pojačati znanje učenika o brojevima, računanju, procjenjivanju, mjerenju, geometriji, statistici, vjerojatnosti, pravilnostima, zakonitostima i funkcijama te o osnovnom pojmu algebre. Kroz  naš Esprit program učenici će proučavati one matematičke sadržaje koji se ne pojavljuju u školskom programu ili se ne pojavljuju u tolikoj mjeri, a  važni su i  korisni su zbog potkrjepljenja matematičke nadogradnje. Zadaci su različite težine i složenosti s naglaskom na pojmovnom razumijevanju. Cilj je učenicima proširiti perspektivu i sagledati matematiku kao integriranu cjelinu.

Program se provodi jednom tjedno kroz nastavni sat u trajanju od 60 minuta  na godišnjoj bazi od 35 sati.