PREDŠKOLSKA MATEMATIKA (5 – 7 god.) Program GAUSS

PREDŠKOLSKA MATEMATIKA  (5 – 7 god.)  Program GAUSS

PROGRAMI RANOG UČENJA MATEMATIKE

  • GAUS 1 (5 – 6 g.)
  • GAUS 2 (6 – 7 g.)

Najbolje vrijeme za razvoj sposobnosti učenja vrijeme je prije polaska u školu. Dječji mozak tada je najspremniji da stvori temelje za buduće učenje.

Mozak je masa neurona koji su međusobno povezani u živčanu mrežu, a brzina i snaga razmišljanja ovisi o gustoći povezanosti te živčane mreže. Što više poticaja dajemo djetetu u toj dobi njegov živčani sustav više se umrežava. Vrijeme za umrežavanje je ograničeno i kada dijete dođe u dob za polazak u školu, po prirodi razvoja čovjeka, sposobnost mozga da stvori nove živčane putove se prepolovi.

Polazeći od ovih teorija te od činjenice da je matematika predmet koji dijete prati kroz cijelo njegovo školovanje, a ujedno je jedan od predmeta koji velikom broju djece stvara najviše problema, uviđa se važnost predškolske dobi kad mozak ima najveću moć te dobi koju treba iskoristiti kako bi se stvorili kvalitetni temelji za budućnost – „utrti put u snijegu”. Djeca vole matematiku, već jako rano prebrojavaju, razumiju određene matematičke pojmove i u vrtić ulaze sa značajnim znanjem matematike. Spoznaje su rezultat njihovog intuitivnog pogleda kojeg izriču jezikom djece. To je trenutak kada ih trebamo poticati da napreduju. Shvaćanja koja mala djeca stvore ne utječu samo na njihov način razmišljanja i rada u sadašnjosti nego i na njihove sklonosti i odluke o učenju matematike u kasnijim godinama. Ovaj program upravo se bazira na takvom ranom učenju. Pod tim se ne misli da djeca sjede za stolom i rješavaju matematičke probleme na papiru u dvodimenzionalnom ograničenju, već da kroz igru usvajaju matematičke koncepte koji će im dugoročno koristiti u njenom razumijevanju. Program je tako strukturiran da objedinjava pokret, glazbu, igru i učenje. U okviru poduke djeca će izvoditi razne jednostavne fizičke aktivnosti te će učiti uz poticaj glazbe uz određene glazbene brojeve za uporabu u obrazovanju. Fizičke aktivnosti nisu jednostavne motoričke aktivnosti kao što su hodanje, trčanje i skakutanje već specifični obrasci pokreta koji umrežuju mozak i aktiviraju područje mozga za koje se zna da će potaknuti sposobnost primanja znanja. Tjelesno-motoričko učenje čini temelj svog učenja uključujući čitanje, pisanje, aritmetiku i glazbu. Vježbe koje se izvode izradili su pedagoški kineziolozi. Djeca se kroz konkretne i iskustvene situacije, slučajnim učenjem kroz igru, uče matematički razmišljati. Težište je stavljeno na nastojanje da djeca zavole matematiku. U toj dobi djeca ne mogu uskladiti svoje misaone aktivnosti i ne mogu stvoriti trajne logičke sudove, ali mogu naučiti kako se usredotočiti tj. kako pažnju usmjeriti na jedan aspekt. Uče se vrednovati matematiku, razvijaju samopouzdanje, uče se rješavati matematičke probleme, sporazumijevati se uz pomoć matematike i uče se matematički zaključivati.
Radi se u skupini 5-8 djece s određenom dozom samostalnosti, uvažavajući individualne stilove učenja djeteta. Koristi se raznovrstan didaktički materijal, interaktivna ploča i matematički softver, 3D mozgalice, LEGO matematika, elementi singapurske matematike, abacus, edukativne igre itd.  Program je koncipiran na bazi od 35 sati, a provodi se jednom tjedno u trajanju od 60 minuta.