INSTRUKCIJE

INSTRUKCIJE

Danas veliki broj učenika teže svladava matematičke sadržaje te im je potrebna dopunska pomoć. Praznine koje se pokazuju u redovnoj nastavni onemogućuju učeniku da napreduje. Problemi učenika koji trebaju stručnu matematičku pomoć veoma su različiti: psiho-motoričke smetnje, dulji izostanci s nastave, problemi emotivne prirode, neadekvatni uvjeti učenja kod kuće, nedisciplina na nastavi, neredovit rad, neredovito pisanje domaće zadaće itd.

Stručna pomoć često je potrebna i učenicima koji nemaju potrebno samopouzdanje ili nisu dovoljno motivirani za rad u matematici. Školsko gradivo strukturirano je stepenasto i svaki se sadržaj višeg reda naslanja na neki od prethodno obrađenih sadržaja. To znači da sve ono što se propusti naučiti ili se nedovoljno dobro nauči najčešće stvara probleme u budućnosti pa slobodno možemo reći da je matematika „osvetoljubiv“ predmet. Za prevladavanje takvih poteškoća nudimo individualne i grupne poduke, program za sustizanje zaostataka u školi te podršku kod pisanja domaće zadaće. Poduku dajemo učenicima osnovne i srednje škole te studentima. Cilj je nadoknaditi gubitke u znanju ili vještinama te osposobiti učenika za daljnje uspješno učenje matematike.

Za učenike osnovne škole kojima je potrebna stalna i redovita podrška preporučamo grupne poduke. Nisu sva djeca jednake koncentracije i pažnje. Efektivna mentalna aktivnost kod djeca je – onoliko minuta koliko imaju godina +/- dvije do tri minute. Intervale primanja znanja treba prekidati s intervalima vježbanja kako bi se sadržaji utemeljili. Stoga odabir individualnih poduka nije opcija koja će uvijek polučiti najbolje rezultate. Ovisno o djetetu, njegovom opsegu pažnje i mentalnom kapacitetu ponekad prednost treba dati grupnom radu. Svakako je dobro izabrati individualne poduke kod pripreme za test ili za brzo nadoknađivanje propuštenog dok je kod kontinuiranog pohađanja instrukcija najoptimalnije odabrati grupnu suradnju.

Za studente i učenike srednje škole također nudimo individualne instrukcije i mogućnost udruživanja u grupe ovisno o predznanju i srodnim potrebama.

Pristup svakom polazniku je individualan neovisno da li polazi instrukcije 1:1 ili radi u grupi. U startu se ispituju učenikove poteškoće i uzroci njihove pojave te se identificiraju matematički sadržaji koje učenik nije usvojio. Po potrebi izrađuje se program za svakog polaznika te se bilježe prednosti i nedostaci u razumijevanju s mogućnošću pisanih izvješća roditeljima.

U radu se koriste zorna sredstva i pomagala, interaktivna ploča i objektivna realnost.

Važno je napomenuti da se samo redovitim i dugotrajnim radom može nadoknaditi obrazovni manjak u matematici.