PRIPREME ZA MATURU

PRIPREME ZA MATURU

U centru se nude pripreme za maturu iz MATEMATIKE.

Ponavljanje za maturu u grupama više i niže razine. Podijeljeni rasporedi gradiva i razreda tako da polaznici svladavaju temeljito svako nastavno gradivo i obrade svaku nastavnu cjelinu te dodatno rješavaju zadatke prošlogodišnjih matura iz matematike. Nastava se održava u dobro opremljenoj učionici u jutarnjim i popodnevnim satima tako da se polaznici mogu dobro rasporediti. Mogući dogovor za dodatne satove.

Možete se prijaviti za individualne i grupne pripreme. Preporuka je da se prijavite na grupne pripreme jer se takvim radom postiže najoptimalniji omjer cijene i kvalitete. Prednost individualnih priprema je mogućnost prilagodbe termina dok je za grupne pripreme određen fiksan termin u dogovoru s polaznicima grupe.