PROGRAM UČENJA TABLICE MNOŽENJA (1. – 3. raz.)

PROGRAM UČENJA TABLICE MNOŽENJA (1. – 3. raz.)

Potaknuti od strane roditelja koji su nas često kontaktirali i tražili pomoć ili savjet kako i na koji način pomoći djetetu da najlakše savlada tablicu množenja, osmislili smo specifičan program koji će potaknuti njeno učenje i memoriranje.

RAZLOZI NASTANKA TEŠKOĆA

Razlozi su različiti od djeteta do djeteta, ali šire gledajući možemo ih podijeliti na :

  1.  Pamćenje
  2. Obrada vizualno prostornih podataka
  3. Kognitivni razvoj
  4. Jezik

Uvažavajući različitosti u nastajanju poteškoća te različite, odnosno individualne stilove učenja kod djece, u ovaj program su integrirani auditivni, vizualni i kinestetički procesi obrade informacija.

Program obuhvaća deset školskih sati kroz pet dana, te svakodnevni 20-et minutni rad kod kuće tijekom provođenja programa. Za rad kod kuće djeca će dobiti radne materijale u svrhu lakšeg memoriranja, povezivanja naučenog te upotrebu tablice množenja u svakodnevnom radu na zabavan i lako pamtljiv način.

Program ima i širu primjenu jer djecu općenito uči  organizaciji i sistematičnosti nužno potrebnih kod procesa učenja.
Planirano provođenje program je u siječnju, a prijavi se primaju putem e-maila ili telefona do kraja prosinca.