Kreativna matematika i Abacus Soroban

Kreativna matematika i Abacus Soroban

Početni tečaj računanja na Abacusu-Sorobanu započinje u subotu 5.3.2016. Tečaj je namijenjen djeci 8-13 godina.  Nastava će se održavati svaku subotu u 9:30 u trajanju od dva školska sata.

Tečaj računanja na Sorobanu u trajanju od 16 sati započinje 5.3.2016. i traje do 25.6.2016.

Nastava se odvija u dva školska sata; jedan sat obuhvaća rad na Sorobanu dok će se u drugom nastavnom satu djeca baviti rekreativnom matematikom.

Program računanja na Sorobanu:

1.-4. sata

Djeca će se upoznati s abakusom, razumjeti će brojeve i njihove pozicije na abacusu. Shvatit će da postoje kuglice i samo jedan red kuglica za svaku mjesnu vrijednost. Naučit će osnovne tehnike zbrajanja i oduzimanja.

5.-8. sata

Uvode se osnove vizualne aritmetike (anzana). Uvježbavanje i ponavljanje   kako bi bili sigurni da je dijete  dobro razumjelo koncept mentalnog računanja. Uvode se kombinacije.

9.-12. sata

Diktat brzine. Računanje s prijelazom (+1, -1)

13.-16. sata

Računanje s prijelazom  (+2, +3, +4, -2, -3, -4)

Po završetku prvog stupnja djeca će steći brzinu zbrajanja i oduzimanja  više dvonamenkastih brojeva koristeći abacus. Osposobit će se za vizualno uzastopno naizmjenično zbrajanje i oduzimanje više dvoznamenkastih brojeva (anzana). Usvojit će određene koncepte i odnose među brojevima čije je razumijevanje neophodno za usvajanje ostalih koncepata, množenja i dijeljenja koji se uče na višoj razini.